Mobil: +421 903 887 473

E-mail: firma@elhakomplet.sk

ELHA Komplet s.r.o.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Čítať viac
REVÍZNA ČINNOSŤ

REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIÍ

Od roku 1992 vykonávame revízie elektroinštalácií a el. zariadení do 1 000V a bleskozvodov v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu a v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a revízie bleskozvodov.

ODBORNÉ PREHLIADKY

Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení vykonávame na elektroinštaláciách v rôznych prostrediach, t.j. vykonávame revízie:

• Elektroinštalácií vo všetkých prostrediach s napätím do 1 000V

• Prenosných el. zariadení

• Pevne pripojených pracovných strojov

• Dočasných el. zariadení

• Pojazdných el. zariadení

• Zdravotníckych zariadení

Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov vykonávame na všetkých druhoch objektov.

Revízie el. zariadení vykonávame na celom území Slovenskej republiky.

Nevykonávame revízie aktívnych bleskozvodov.

ELHA KOMPLET, S.R.O.

Iršajská 867/14

900 91 Limbach

IČO: 35 949 228

IČ DPH: SK2022044255

KONTAKT

MOBIL: +421 903 887 473

E-MAIL:

haramia@elhakomplet.sk

firma@elhakomplet.sk

Copyright © 2020 - ELHA Komplet s.r.o.