Mobil: +421 903 887 473

E-mail: firma@elhakomplet.sk

ELHA Komplet s.r.o.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Čítať viac
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Projektovú dokumentáciu pre elektroinštalácie a el. zariadenia vykonávame v rozsahu elektrických zariadení do 1 000V pre zariadenia bez nebezpečenstva výbuchu a bleskozvodov. Vykonávame predprojektovú prípravu a stavebný dozor počas výstavby el. zariadenia.

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

V rámci projektovej dokumentácie vykonávame projekty pre:

• Prípojky el. energie pre všetky druhy objektov

• Elektroinštalácie do všetkých druhov objektov /rodinné domy, školy, výrobné haly a pod.

• Rozvádzače silové, dátové a rozvádzače merania a regulácie

• Elektrické zariadenia a pracovné stroje

• Dočasné el. zariadenia a elektroinštalácie

• Automatické systémy riadenia el. zariadení

• Inteligentné elektroinštalácie pre rôzny účely a objekty

• Bleskozvody pre všetky druhy objektov

ELHA KOMPLET, S.R.O.

Iršajská 867/14

900 91 Limbach

IČO: 35 949 228

IČ DPH: SK2022044255

KONTAKT

MOBIL: +421 903 887 473

E-MAIL:

haramia@elhakomplet.sk

firma@elhakomplet.sk

Copyright © 2020 - ELHA Komplet s.r.o.