Mobil: +421 903 887 473

E-mail: firma@elhakomplet.sk

ELHA Komplet s.r.o.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Čítať viac
ELEKTROINŠTALÁCIE

ZÁRUKA

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela.

KONTROLA KVALITY

Dvojitá kontrola po ukončení hrubej montáže, t. j. po osadení rozvádzača, uložení káblov do stien a vývodov pre technologické zariadenia.

ZMLUVA

V zmluve o dielo v zmysle Obchodného zákonníka sú určené všetky podmienky realizácie diela.

PRI ELEKTROINŠTALÁCIÁCH POSKYTUJEME

• konzultácia s investorom o jeho predstavách o fungovaní elektroinštalácie,

• výpočet požadovaného výkonu,

• vypracovanie projektu,

• realizácia elektroinštalácie na kľúč,

• silnoprúdové rozvody (svetelné, zásuvkové, technologické, ovládacie, riadiace),

• slaboprúdové rozvody (pre el. vrátnika, video, televízny signál, štrukturovanú kabeláž, telefónne rozvody,

• rozvody pre zabezpečovací systém, rozvody pre meracie, ovládacie a regulačné obvody).

KONTROLA KVALITY

Dvojitá kontrola po ukončení hrubej montáže, t. j. po osadení rozvádzača, uložení káblov do stien a vývodov pre technologické zariadenia. Kontrolu vykonáva nezávisle vedúci montážnej skupiny a projektový manažér.

V priestoroch, v ktorých je to možné, je elektroinštalácia hrubej montáže nasnímaná na video. Nasnímaný je spôsob uloženia káblov v stene tak, aby bolo možné po omietnutí a vymaľovaní stien určiť presné uloženie káblových vedení pod omietkou. Video záznam je po ukončení diela odovzdaný investorovi. Celý priebeh prác je zaznamenaný v stavebnom denníku s popisom vykonaných prác, dohodnutých zmien a inštalovaného materiálu.

ZÁRUKA

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce, preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály.

ZMLUVA O DIELO

V zmluve o dielo v zmysle Obchodného zákonníka sú určené všetky podmienky realizácie diela, t. j. predmet diela a jeho rozsah, cena diela, termín začatia a ukončenia diela, záručné podmienky a iné podmienky podľa dohody s investorom.

ELHA KOMPLET, S.R.O.

Iršajská 867/14

900 91 Limbach

IČO: 35 949 228

IČ DPH: SK2022044255

KONTAKT

MOBIL: +421 903 887 473

E-MAIL:

haramia@elhakomplet.sk

firma@elhakomplet.sk

Copyright © 2020 - ELHA Komplet s.r.o.