Mobil: +421 903 887 473

E-mail: firma@elhakomplet.sk

ELHA Komplet s.r.o.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Čítať viac
O NÁS

HISTÓRIA

Elektroinštalačná firma ELHA Komplet pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1995. Vznikla ako voľné pokračovanie elektromontážnej firmy ELEKTRO Haramia, založenej v roku 1992. V roku 2005 bola firma ELHA Komplet pretransformovaná na ELHA Komplet, s.r.o.

DODÁVKA

Firma dodáva komplexné riešenia bezpečného a efektívneho využívania elektrickej energie v spolupráci s renomovanými dodávateľmi elektrotechnického materiálu a riadiacich systémov.

PERSONÁL

Vysoko kvalifikovaní pracovníci firmy zrealizovali počas jej existencie viac ako 1400 elektroinštalácií v najrôznejších oblastiach činnosti - štátne inštitúcie, banky, nemocnice, školy, podnikateľské subjekty, rodinné domy a domácnosti.

ROZVOJ

Firma sa od svojho vzniku venuje elektromontážnej činnosti na silnoprúdových rozvodoch a zariadeniach do 1000 V. V súlade s rozvojovým trendom v oblasti elektrotechniky aj firma ELHA Komplet, s.r.o., rozvíja svoju činnosť v oblasti výroby rozvádzačov NN a v oblasti slaboprúdovej techniky, ako sú inteligentné elektroinštalácie rodinných domov, zabezpečovacie systémy, kamerové systémy, dátové rozvody a pod.


V júly 1992 vznikla firma ELEKTRO Haramia ako živnosť na opravu, údržbu a montáž elektrických zariadení. V tomto období sa firma zameriavala na rodinné domy, domácnosti, malé firmy a opravy el. zariadení v rôznych prevádzkach a na vykonávanie revízií el. zariadení. V septembri 1995 bola firma premenovaná na ELHA Komplet. Od roku 1996 sa začala firma rozrastať a s príchodom pracovníkov do firmy sme začali robiť elektroinštalácie v bankách, nemocniciach, reštauráciách, výrobných halách, v školách a v administratívnych priestoroch. Od roku 1998 spolupracujeme s viacerými firmami, kde sme ako subdodávateľ realizovali elektroinštalácie po celom území Slovenska. V júny 2005 sa firma plynulo pretransformovala na ELHA Komplet, s.r.o. V rokoch 2002 až 2011 zažila firma svoj najväčší rozmach


ELHA KOMPLET, S.R.O.

Iršajská 867/14

900 91 Limbach

IČO: 35 949 228

IČ DPH: SK2022044255

KONTAKT

MOBIL: +421 903 887 473

E-MAIL:

haramia@elhakomplet.sk

firma@elhakomplet.sk

Copyright © 2020 - ELHA Komplet s.r.o.