Mobil: +421 903 887 473

E-mail: firma@elhakomplet.sk

ELHA Komplet s.r.o.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Čítať viac
CERTIFIKÁTY

Certifikát
OPRÁVNENIE NA ČINNOSŤ:

Opravy (Činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu)


V ROZSAHU:

Elektrické zariadenia s napätím do 1000V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (objekty triedy A)

Certifikát
OPRÁVNENIE NA ČINNOSŤ:

Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie elektrickych zariadení


V ROZSAHU:

Elektrické zariadenia do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

Certifikát
OPRÁVNENIE NA ČINNOSŤ:

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadeni


V ROZSAHU:

Elektrické zariadenia do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchy a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

Certifikát
OPRÁVNENIE NA ČINNOSŤ:

Výroba


V ROZSAHU:

Elektrické rozvádzače s napätím do 1000V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu

ELHA KOMPLET, S.R.O.

Iršajská 867/14

900 91 Limbach

IČO: 35 949 228

IČ DPH: SK2022044255

KONTAKT

MOBIL: +421 903 887 473

E-MAIL:

haramia@elhakomplet.sk

firma@elhakomplet.sk

Copyright © 2020 - ELHA Komplet s.r.o.