Mobil: +421 903 887 473

E-mail: firma@elhakomplet.sk

ELHA Komplet s.r.o.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Čítať viac
ELHA KOMPLET S.R.O.
Elektromontážna činnosť na elektrických zariadeniach

O NÁS

Poslaním spoločnosti ELHA Komplet, s.r.o., je vytvárať prostredie pre odborné a efektívne využívanie elektrickej energie pre malých a stredných podnikateľov a pre občanov.

HISTÓRIA FIRMY

Elektroinštalačná firma ELHA Komplet pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1995. Vznikla ako voľné pokračovanie elektromontážnej firmy ELEKTRO Haramia, založenej v roku 1992. V roku 2005 bola firma ELHA Komplet pretransformovaná na ELHA Komplet, s.r.o.

PRÁCA

Vysoko kvalifikovaní pracovníci firmy zrealizovali počas jej existencie viac ako 1400 elektroinštalácií v najrôznejších oblastiach činnosti - štátne inštitúcie, banky, nemocnice, školy, podnikateľské subjekty, rodinné domy a domácnosti.

UČEBŇA PREPÄŤOVEJ OCHRANY

Spoločnosť ELHA Komplet s.r.o. nieje iba o práci ale aj o vzdelávaní. Záleži nám na výchove budúcich majstrov a tak sa im v rámci možností snažime vytvárať moderné štúdijné prostredie. Jedným z takýchto projektov je aj učebňa prepäťovej ochrany v SOŠ Informačných technológií na Hlinickej ulici v Bratislave.

Viacej informácií a fotografií o projekte učebne prepäťovej ochrany nájdete tu: Učebňa prepäťovej ochrany

ELHA KOMPLET, S.R.O.

Iršajská 867/14

900 91 Limbach

IČO: 35 949 228

IČ DPH: SK2022044255

KONTAKT

MOBIL: +421 903 887 473

E-MAIL:

haramia@elhakomplet.sk

firma@elhakomplet.sk

Copyright © 2020 - ELHA Komplet s.r.o.