Úvod

Poslanie spoločnosti

Poslaním spoločnosti ELHA Komplet, s.r.o., je vytvárať prostredie pre odborné a efektívne využívanie elektrickej energie pre malých a stredných podnikateľov a pre občanov.

Už od r. 1992 vykonávame elektromontážnu činnosť na elektrických zariadeniach.

Záruka na práce

  • na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela,
  • poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce,
  • preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela.

 

Späť / Back