Mobil: +421 903 887 473

E-mail: firma@elhakomplet.sk

ELHA Komplet s.r.o.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Učebňa prepäťovej ochrany

Spoločnosť ELHA Komplet s.r.o. nieje iba o práci ale aj o vzdelávaní. Záleži nám na výchove budúcich majstrov a tak sa im v rámci možností snažime vytvárať moderné štúdijné prostredie. Jedným z takýchto projektov je aj učebňa prepäťovej ochrany v SOŠ Informačných technológií na Hlinickej ulici v Bratislave.